ROTARY VANE VACUUM PUMP

mỗi trang
ĐẠI LÝ BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-250

ĐẠI LÝ BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
SINGLE STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP X-250

SINGLE STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
THẾ GIỚI BƠM X-250

THẾ GIỚI BƠM X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
SIÊU THỊ BƠM X-250

SIÊU THỊ BƠM X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG BƠM X-250

BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG BƠM X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM JOYSUN X-250 GIÁ CẢ HỢP LÝ

BƠM JOYSUN X-250 GIÁ CẢ HỢP LÝ

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
JOYSUN VACUUM PUMP X-250

JOYSUN VACUUM PUMP X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP X-250

VACUUM PUMP X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-250 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM

BƠM X-250 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG X-250 -CTY MINH PHÚ -0985843778

BƠM CHÂN KHÔNG X-250 -CTY MINH PHÚ -0985843778

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-250 GIÁ TỐT NHẤT

BƠM X-250 GIÁ TỐT NHẤT

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM GIÁ RẺ X-250

NƠI BÁN BƠM GIÁ RẺ X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM X-250

NƠI BÁN BƠM X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM JOYSUN X-250

NƠI BÁN BƠM JOYSUN X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-250

BƠM X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
JOYSUN X-250

JOYSUN X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-250

BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG X-250

BƠM CHÂN KHÔNG X-250

X-250 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:Tốc độ định mức m3/h 250 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 73 Nhiệt độ làm việc ℃ 81 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 4,5 Vòng quay của inch đầu vào Rp2” Vòng quay của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 5,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 195 Kích thước bơm chân không cm 98 * 56 * 44 


 

 
Call: 0985-843-778
ĐẠI LÝ BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-302

ĐẠI LÝ BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
SINGLE STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP X-302

SINGLE STAGE ROTARY VANE VACUUM PUMP X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
THẾ GIỚI BƠM X-302

THẾ GIỚI BƠM X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
SIÊU THỊ BƠM X-302

SIÊU THỊ BƠM X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG BƠM X-302

BÁN HÀNG CHÍNH HÃNG BƠM X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM JOYSUN X-302 GIÁ CẢ HỢP LÝ

BƠM JOYSUN X-302 GIÁ CẢ HỢP LÝ

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
JOYSUN VACUUM PUMP X-302

JOYSUN VACUUM PUMP X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
VACUUM PUMP X-302

VACUUM PUMP X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-302 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM

BƠM X-302 GIÁ RẺ TẠI TP.HCM

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG X-302 -CTY MINH PHÚ -0985843778

BƠM CHÂN KHÔNG X-302 -CTY MINH PHÚ -0985843778

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-302 GIÁ TỐT NHẤT

BƠM X-302 GIÁ TỐT NHẤT

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM GIÁ RẺ X-302

NƠI BÁN BƠM GIÁ RẺ X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM X-302

NƠI BÁN BƠM X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
NƠI BÁN BƠM JOYSUN X-302

NƠI BÁN BƠM JOYSUN X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM X-302

BƠM X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
JOYSUN X-302

JOYSUN X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-302

BƠM CHÂN KHÔNG JOYSUN X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302

BƠM CHÂN KHÔNG X-302
X-302 Single Stage Rotary Vane Vacuum Pump
Thông số kỹ thuật:

X-302 Tốc độ định mức m3/h 300 Áp suất cực đại mbar 0,1-0,5 Tiếng ồn dB (A) 75 Nhiệt độ làm việc ℃ 83 Mức tiêu thụ dầu L 8 Áp suất hơi cho phép mbar 40 Tốc độ hút của hơi kg/h 5 Đường kính của inch đầu vào Rp2” Đường kính của ổ cắm inch Rp2” Công suất định mức của động cơ kW 7,5 Tốc độ quay định mức của động cơ vòng / phút 1440 Tổng trọng lượng kg 211 Kích thước bơm chân không cm 101 * 56 * 44 Kích thước A B C D...


 

 
Call: 0985-843-778

Top

   (0)