SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20

SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20

(1 đánh giá)

10.01.21.00046

SCHMALZ

Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20
ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046)

Call: 0985-843-778

SEALING PLATE (FXC/FMC)
DI-PL 633.5x120 18 O20 KE
Length L: 633.5 mm
Width B: 120 mm
Cell Distance: 18 mm
Material-Type: Foam O, Height 20 mm
with: Adhesive tape on one side


ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20
ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046)
ĐỆM GIẢM CHẤN 10.01.21.00046
SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20
SEALING PLATE 10.01.21.00046
SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046)
SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20
SCHMALZ DI-PL-633.5X120-18-O20

SCHMALZ DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046)
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046)
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN 10.01.21.00046
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20

ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE-CALL 0985843778
ĐỆM GIẢM CHẤN
DI-PL 633.5X120 18 O20 KE
ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046)
SEALING PLATE
DI-PL 633.5X120 18 O20 KE

SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046)
SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL 633.5X120 18 O20 KE
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE
SCHMALZ DI-PL 633.5X120 18 O20 KE
SCHMALZ DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046)
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046)
SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE

 

#ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20, ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046), ĐỆM GIẢM CHẤN 10.01.21.00046, SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20,SEALING PLATE 10.01.21.00046, SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046), SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL-633.5X120-18-O20, SCHMALZ  ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20, SCHMALZ DI-PL-633.5X120-18-O20, SCHMALZ DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046), SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20 (10.01.21.00046), SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN 10.01.21.00046, SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL-633.5X120-18-O20, ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE-CALL 0985843778, ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE, ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046),SEALING PLATE DI-PL 633.5X120 18 O20 KE, SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046), SCHMALZ SEALING PLATE DI-PL 633.5X120 18 O20 KE, SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE, SCHMALZ DI-PL 633.5X120 18 O20 KE, SCHMALZ DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046), SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE (10.01.21.00046), SCHMALZ ĐỆM GIẢM CHẤN DI-PL 633.5X120 18 O20 KE
#10.01.21.00046 #DI-PL-633.5X120-18-O20#numhutchankhong #schmalz #phukiencongnghiep #giachutchankhong #thietbinangcongnghiep

 

Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: 244/44 ,Đường Dương Đình Hội,Phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 2862.862.664 – Zalo/Call: Ms Thúy Ái- 0985.843.778
Hotline: 0985-843-778
Email: thuyai@minhphuco.vn 
Website: www.thegioiphutungcongnghiep.com

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)